"เตรียมพร้อมอยู่กับน้ำอย่างเข้าใจ เราปลอดภัยได้"

Animation ตัวที่ 4 จากทีม รู้ สู้! Flood จะพาคุณไปดูว่า เมื่อถึงเวลาที่น้ำ (หรือพี่วาฬ) มาเยี่ยมเราถึงบ้านจริงๆ เราจะมีวิธีรับมือกับมันอย่างไรได้บ้าง รวมถึงกรณีที่เราจำเป็นจะต้องอยู่กับบ้าน ออกไปไหนไม่ได้ เราจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับน้ำอย่างปลอดภัยได้อย่างไร

รวม Link ประกอบคลิป EP.4

- ข้อแนะนำในการใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย จากกรมควบคุมโรค http://www.ddc.moph.go.th/

- การใช้งานส้วมฉุกเฉิน http://www.youtube.com/watch?v=0vuEC-0Tom8

- วิธีการเตรียมน้ำดื่มปลอดภัยในช่วงน้ำท่วม http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1288083014&grpid&cat...

- การจัดการขยะมูลฝอยในที่พักอาศัยที่ถูกน้ำท่วม http://www.ddc.moph.go.th/showimgpic.php?id=446

- วิธีการทำรองเท้าจากถุงพลาสติก http://www.thailandexhibition.com/forum/index.php/topic,1442.msg2093/topicsee...

- วิธีการคลายเครียดในช่วงน้ำท่วม http://variety.teenee.com/foodforbrain/40238.html

- การป้องกันโรคที่มาจากน้ำท่วม http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/17665

- โรคกับน้ำท่วม http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/11448

- แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการจมน้ำ http://www.ddc.moph.go.th/showimgpic.php?id=511

- วิธีการปฏิบัติเมื่อพบสัตว์พลัดหลงเข้ามาในเขตที่อยู่อาศัยขณะที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่

­วม http://www.dnp.go.th/wildlifednp/index.php?option=com_content&view=articl...

- ทำเสื้อชูชีพจากถุงปุ๋ย http://www.thaincd.com/document/hot%20news/drowning-hotnews9.pdf

- วิธีป้องกันไฟดูดในช่วงน้ำท่วม http://www.sukapabdee.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=189

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กลุ่ม "รู้ สู้! flood" คือ กลุ่มอาสาสมัครทำสื่อวิดีโอสร้างสรรค์ ในรูปแบบอนิเมชั่นเข้าใจง่าย ไม่ชวนให้งงเอ๋อ
เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นซึ่งประชาชนควรรู้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมอย่างมีสติและเข้าใจ

เข้าไปกด like พูดคุย และติชมได้ที่ http://www.facebook.com/ROOSUFLOOD